2021

  Резултати от
Парламентарни избори
11.07.2021
https://results.cik.bg/pi2021_07/
  Резултати от
Парламентарни избори
04.04.2021
https://results.cik.bg/pi2021/

2019

  Резултати от
Местни избори
27.10.2019
https://results.cik.bg/mi2019/
  Резултати от
Избори за членове на
Европейския парламент от
Република България
26.05.2019
https://results.cik.bg/ep2019/rezultati/

2017

  Резултати от
Парламентарни избори
26.03.2017
https://results.cik.bg/pi2017/rezultati/

2016

  Резултати от
избори за президент
и вицепрезидент
на Републиката 06.11.2016
https://results.cik.bg/pvrnr2016/tur1/president/
  Национален референдум
06.11.2016
https://results.cik.bg/pvrnr2016/tur1/referendum/

2015

Централна избирателна
комисия 2015
https://www.cik.bg
Резултати от
Местни избори
25.10.2015
https://results.cik.bg/minr2015/tur1/mestni/
  Национален референдум
25.10.2015
https://results.cik.bg/minr2015/tur1/referendum/

2014

Централна избирателна
комисия 2014
https://old.cik.bg
Резултати от
Парламентарни избори 2014
https://results.cik.bg/pi2014
Централна избирателна
комисия 2014
https://old.cik.bg
Резултати от
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2014
https://results.cik.bg/ep2014

2013

  Резултати от гласуването
Избори за народни представители
12.05.2013
https://results.cik.bg/pi2013
Национален референдум
27.01.2013
https://referendum.cik.bg
Резултати от гласуването
Национален референдум
27.01.2013
https://results.cik.bg/referendum

2011

Централна избирателна
комисия 2011
https://mipvr2011.cik.bg
Резултати от
Местни избори 2011
и избори за президент
и вицепрезидент
на Републиката 2011
https://results.cik.bg

2009

Централна избирателна
комисия за
Парламентарни
избори 2009
https://pi2009.cik.bg/
Резултати от избори
за Народни
представители
2009
https://pi2009.cik.bg/elected/
Централна избирателна
комисия за
Избиране на членове на Европейския парламент от Република България 2009
https://ep2009.cik.bg/
Резултати от
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2009
https://ep2009.cik.bg/results/

2007

Централна избирателна
комисия за
Местни избори 2007
https://mi2007.cik.bg/
Резултати от
Местни избори 2007
https://mi2007.cik.bg/results/
Централна избирателна
комисия за
Избиране на членове на Европейския парламент от Република България 2007
http://ep2007.cik.bg/
Резултати от
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2007
http://ep2007.cik.bg/results/

2006

Централна избирателна
комисия за
Избори за президент и
вицепрезидент
на Републиката 2006
http://pvr2006.cik.bg/
Резултати от
Избори за президент и
вицепрезидент
на Републиката 2006
http://pvr2006.cik.bg/results_2/

2005

Централна избирателна
комисия за
Парламентарни
избори 2005
http://pi2005.cik.bg/
Резултати от
Парламентарни
избори 2005
http://pi2005.cik.bg/results/

2003/2005

Резултати от
Местни избори 2003
http://mi2003.cik.bg/
Резултати от
частични
Местни избори 2005
http://mi2005.cik.bg/