2015

Централна избирателна
комисия 2015
http://www.cik.bg

2014

Централна избирателна
комисия 2014
http://old.cik.bg
Резултати от
Парламентарни избори 2014
http://results.cik.bg/pi2014
Централна избирателна
комисия 2014
http://old.cik.bg
Резултати от
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2014
http://results.cik.bg/ep2014

2013

  Резултати от гласуването
Избори за народни представители
12.05.2013
http://results.cik.bg/pi2013
Национален референдум
27.01.2013
http://referendum.cik.bg
Резултати от гласуването
Национален референдум
27.01.2013
http://results.cik.bg/referendum

2011

Централна избирателна
комисия 2011
http://mipvr2011.cik.bg
Резултати от
Местни избори 2011
и избори за президент
и вицепрезидент
на Републиката 2011
http://results.cik.bg

2009

Централна избирателна
комисия за
Парламентарни
избори 2009
http://pi2009.cik.bg/
Резултати от избори
за Народни
представители
2009
http://pi2009.cik.bg/elected/
Централна избирателна
комисия за
Избиране на членове на Европейския парламент от Република България 2009
http://ep2009.cik.bg/
Резултати от
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2009
http://ep2009.cik.bg/results/

2007

Централна избирателна
комисия за
Местни избори 2007
http://mi2007.cik.bg/
Резултати от
Местни избори 2007
http://mi2007.cik.bg/results/
Централна избирателна
комисия за
Избиране на членове на Европейския парламент от Република България 2007
http://ep2007.cik.bg/
Резултати от
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2007
http://ep2007.cik.bg/results/

2006

Централна избирателна
комисия за
Избори за президент и
вицепрезидент
на Републиката 2006
http://pvr2006.cik.bg/
Резултати от
Избори за президент и
вицепрезидент
на Републиката 2006
http://pvr2006.cik.bg/results_2/

2005

Централна избирателна
комисия за
Парламентарни
избори 2005
http://pi2005.cik.bg/
Резултати от
Парламентарни
избори 2005
http://pi2005.cik.bg/results/

2003/2005

Резултати от
Местни избори 2003
http://mi2003.cik.bg/
Резултати от
частични
Местни избори 2005
http://mi2005.cik.bg/